Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Οι λόγοι για τους οποίους υπερεπαρκεί η ζωή ενός Σύμπαντος για την Εξέλιξη (ενημερωμένο)


    Λένε μερικοί θεϊστές όπως ο Απολογητής στο Ιντερνέτ, οι Β. Γ. και Μ. Κ., ψυχίατροι, ο Χ. Β. και άλλοι πολλοί δήθεν επιστήμονες, ότι η εξέλιξη χρειάζεται πολλές ζωές Συμπάντων για να επισυμβεί με τις τυχαίες μεταλλάξεις τις επιβιωτικές, 1:10.000, ως  προς τις μειονεκτικές.  Αναφέρουν μάλιστα ότι  τα σημερινά γονιδιώματα είχαν πιθανότητες 1:10 με δύο εκατομμύρια μηδενικά για να υπάρξουν!
     Δεν γνωρίζουν όμως καθόλου καλά μαθηματικά! Δεν έχουν γνώση μαθηματικών ούτε καν Λυκείου! Δεν γνωρίζουν ότι για δύο μεταλλάξεις επιβιωτικές, οι πιθανότητες να συμβούν είναι 1:10.000*1:10.000=1:100.000.000 =1:10^8 (1:10 με 2*4=8 μηδενικά, δηλ. γινόμενο των 2 πιθανοτήτων), για 3 είναι 1:10^12, για 4 είναι 1:10^16 δηλ. για n επιβιωτικές μεταλλάξεις 1:10^4n, οπότε εάν 4n=2.000.0000 συνεπάγεται n=2.000.000/4=500.000. Άρα απαιτούνται 500.000 επιβιωτικές μεταλλάξεις σε όλη την ιστορία της ζωής του πλανήτη για να πραγματοποιηθεί η πιθανότητα που λένε δηλ. 1:10 με 2.000.000 μηδενικά! Αυτό σημαίνει ότι στα 3,5 δις έτη της ζωής στη γη κάθε 7.000 χρόνια συνέβαινε μία επιβιωτική μετάλλαξη. Διότι 3,5*109/500.000=7.000 έτη. Τα 7.000 έτη επαρκούν άνετα για να διαδοθεί η πλεονεκτική μετάλλαξη σε εκατομμύρια απογόνους και πάνω στο νέο αυτό γονιδίωμα να χτυπήσει η επόμενη πλεονεκτική μετάλλαξη, καθώς και οι 10.000 μειονεκτικές που δεν θα  επιβιώσουν. Το αποτέλεσμα αυτό υπερεπαρκεί για να πραγματοποιηθεί η πιθανότητα 1:10 με 2.000.000 μηδενικά!!!
    Οι μεταλλάξεις κυρίως οφείλονται στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου οι οποίες πέφτουν πάνω στη γη από πάντα, 2,5 ακτίνες ανά τετραγωνικό εκατοστό και ανά δευτερόλεπτο δηλαδή 3,18 πεντάκις εκατομμύρια ακτίνες ανά δευτερόλεπτο πάνω σε όλη τη γη.  Επίσης, μεταλλάξεις συμβαίνουν στη συμπλήρωση του RNA κατά την αντιγραφή του DNA, πιθανόν από διάφορες χημικές ουσίες, διοξίνες, κλοφέν, καρκινογόνες ουσίες, ιούς, κλπ. Ακόμη, συμβαίνουν επιχιασμοί, κοψίματα, ανασυγκολλήσεις του DNA κλπ.
    Οι επιβιωτικές μεταλλάξεις συνολικά έστω ότι ήταν 500.000 επί 10.000 μας κάνουν 5.000.000.000, δηλαδή το σύνολο όλων των μεταλλάξεων μαζί με τις μειονεκτικές. Τόσες μεταλλάξεις έγιναν μέσα σε 3,5 δις χρόνια. Από τότε δηλαδή που άρχισε η ζωή με τα κυανοβακτήρια.
   Ας υπολογίσουμε τώρα τα 3,5 δις έτη σε δευτερόλεπτα. 3,5*109*365*24*60*60=1,1*1017. Δεδομένου τώρα ότι 3,18*1018 είναι τα 3,18 πεντάκις εκατομμύρια ακτίνες ανά δευτερόλεπτο που πέφτουν πάνω στη γη, επί 1,1*1017 = 3,5*1035 υπεριώδεις ακτίνες περίπου, έχουν πέσει πάνω στη γη μέχρι σήμερα. Δηλαδή 350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000, αριθμός που υπερδικαιολογεί το πλήθος των 500.000 επιβιωτικών μεταλλάξεων καθώς και των 5.000.000.000 συνολικά μαζί με τις μειονεκτικές.
    Οι μεταλλάξεις είναι πολύ πιό σημαντικές, για την εξέλιξη, από ό,τι η φυσική επιλογή, διότι επενήργησε πολύ πριν την φυσική επιλογή στα κυανοβακτήρια και τους άλλους μονοκύτταρους οργανισμούς, καθώς και πριν τα κυανοβακτήρια στα αυτοαντιγραφόμενα μεγαλομόρια επί 3,1 δις έτη.  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί διχοτομούνται και αναδιπλασιάζονται και δεν έχουν γένη αρσενικό θηλυκό,  άρα οι επιβιωτικές και οι πλεονεκτικές μεταλλάξεις μόνο βοηθήσαν την εξέλιξή τους.
    Κάποτε, μετά 3,1 δις έτη οι μεταλλάξεις εδημιούργησαν τα πολυκύτταρα όντα, με πρώτα τα φύκη και τους σπόγγους στους βυθούς των θαλασσών. Τα διχοτομούμενα κύτταρα δεν απεμακρύνονταν αλλά έμεναν σε επαφή. Αυτό συνέβει πριν 700 εκ. χρόνια. Λίγα εκ. χρόνια μετά, πάλι με επιβιωτικές μεταλλάξεις εμφανίστηκαν τα γένη αρσενικό-θυληκό και από τότε μαζί με τις μεταλλάξεις ανέλαβε ρόλο στην εξέλιξη και η φυσική επιλογή. Μέχρι τα 600 εκ. χρόνια πριν, εμφανίστηκαν χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια διαφορετικά είδη και υποείδη όντων λόγω συνδιασμού μεταλλάξεων και φυσικής επιλογής. Αυτά ανακαλύφθηκαν πρόσφατα κυρίως στο Γιουνάν της Κίνας έπειτα από έρευνες και ανασκαφές και χρονολογήσεις απολιθωμάτων.
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου